Engagement voor deelname als aandeelhouder in de oogst van

CSA Het Mosterdzaadje- seizoen 2023

Welkom op Het Mosterdzaadje! Geniet van ons veld en onze gewassen!

We zijn biologisch gecertificeerd (TüV Nord Integra) en worden opgevolgd door het FAVV (Federaal Agendschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

 

Om goed samen te werken is een duidelijk engagement noodzakelijk en zijn afspraken belangrijk. Hier  vind je waartoe we ons verbinden:

 

●     Het Mosterdzaadjesteam engageert zich om voldoende seizoensgroenten te kweken. Als deelnemer engageer je je om zelf te oogsten volgens de afspraken van de boeren.

●     Het aandeelhouderschap in de oogst houdt een oogstrisico in. Sommige teelten kunnen mislukken. Met diversificatie van de teelten verminderen we dat risico. Anderzijds is de meeropbrengst ook voor de plukker. Elk seizoen biedt niet evenveel overvloed of evenveel variatie in groenten.

●     Elk lid van het gezin koopt een oogstaandeel. Je engageert je voor een heel seizoen (van 1mei tem 30april het jaar nadien).

●     Je betaalt tijdig en correct.

●     Iedere deelnemer moet blijk geven van verantwoordelijkheids- en gemeenschapszin. We werken op wederzijds vertrouwen. Je plukt enkel voor je gezin. Niet voor feesten, buren, vrienden of familie.

●     Indien het Mosterdzaadje kennis krijgt van ernstige feiten, gedragingen, gebeurtenissen waar één of meerdere plukkers, dan wel hun gezin  bij betrokken zijn en die de sfeer van vertrouwen en sereniteit op de plukboerderij op welke wijze dan ook in het gedrang kunnen brengen, behoudt zij zich het recht voor het oogstaandeel per direct en eenzijdig op te zeggen.

●     Met de plukboerderij zijn we lid van het CSA-netwerk Vlaanderen (vzw). Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een oogstaandeel koopt bij een CSA bedrijf, wordt deelnemer van een lokale afdeling van de vzw. Het CSA bedrijf biedt actief mogelijkheden aan zijn oogstaandeelhouders tot beleving van/ verbinding met de seizoenen, het land, de voedselproductie, … als instrument voor een hernieuwd bewustzijn van de individuele connectie met de natuurlijke omgeving. 

●     We werken participatief: hulp, suggesties, ideeën zijn steeds welkom.

●     Het Mosterdzaadje is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder let op zijn kinderen.

●     Via mail versturen we nieuwsbrieven (plukinstructies, te oogsten, samen-activiteiten en wist-je-datjes).

●     Email-adressen worden niet doorgegeven aan derden noch aan andere plukkers tenzij na uitdrukkelijke toestemming. Kijk ook de algemene privacy voorwaarden van de website apart na!

●     Wij gebruiken jullie gegevens enkel intern en geven ze niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

●     Als lokale afdeling organiseren we collectieve meehelpdagen en andere activiteiten die bijdragen tot de cohesie binnen het CSA bedrijf en de ontwikkeling van vaardigheden en kennis.

●     Bij onze groepsactiviteiten is het de gewoonte om iets mee te brengen om te drinken of te knabbelen. Voor het organiseren van gemeenschapsactiviteiten is hulp gewenst, maar die hulp is nooit verplichtend.

 

Praktische afspraken op het veld:

 

●       Geen/rode vlag: NIET OOGSTEN

●       Groene vlag: pluk wat je consumeert met je gezin tot je volgende plukmoment.

Je kiest zelf je oogstmomenten (7/7). Breng een zak of bak en een mesje mee. Verloren voorwerpen liggen op de pick nick tafel in de serre.

Plaats je auto op een parkeerplaats langs de straatkant (enkel tijdens aanwezigheid op het veld) of vooraan veld.

Soms liggen er geoogste groenten om mee te nemen in de feestserre. Kijk dit eerst na.

Lees het oogstplan alvorens te plukken (op het bord of via de webshop). Respecteer de vlagkleur. Laat zo weinig mogelijk verloren gaan. Neem mee wat je uitgetrokken hebt, ook al is het minder mooi, het smaakt even lekker. Volg de aangegeven instructies.

Een riek of schop vind je op het veld wanneer nodig. Gebruik onze materialen als een goede huisvader/-moeder.

Loop altijd op de paadjes en nooit op de bedden. Loop niet op de randen van de netten.

Honden mogen enkel op het gras waar met de auto gereden wordt en steeds aan de lijn.

Neem de tijd om je kinderen goed uit te leggen wat kan/niet kan en hou ze in de gaten. Zorg ervoor dat ze het achterlaten zoals het was.

Vind je de deur van de tunnel open, laat hem open. Vind je hem dicht, doe dan weer dicht. Laat groenafval zoveel mogelijk ter plekke. Gebruik het bv om de vrijgekomen plek te mulchen. Liefst niet op het de graspaden gooien.

 

 

Gegevens Het Mosterdzaadje

Het zelfplukveld

Koekoekstraat 23B

2400 Mol

 

De Boer

Tuur Vangeel

0472 40 89 43 info@mosterdzaadje.be

 

Binnenwouwers 2

2490 Balen

KREDBEBB: BE97 7360 3387 0949

BTW: BE0536 864 019

BE-BIO-02-46239

www.mosterdzaadje.be